asbestservice

Het juiste adres voor uw asbestinventarisatie en advies.

Asbest verwijderen:


Wij doen uitsluitend asbestinventarisaties.


Wilt u asbest laten verwijderen dan adviseren wij u met een asbestverwijderingsbedrijf contact op te nemen.


U weet dat u asbest heeft of uit de asbestinventarisatie blijkt dat u asbest heeft, wat gaat u doen?


Lang niet altijd is het verplicht of noodzakelijk dat u alle asbest laat verwijderen dat in uw woning aanwezig is. Veel toepassingen vormen geen direct risico voor u als gebruiker of voor de omgeving en behoeven niet noodzakelijk verwijderd te worden. Pas als blijkt dat u werkzaamheden uit gaat voeren waarbij aan de asbesthoudende toepassing gewerkt dient te worden dient de asbesthoudende toepassing verwijderd te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Te denken valt hier aan b.v. dakbeschot, vensterbanken. pakkingen en golfplaten.


Indien in het asbestinventarisatierapport vastgesteld is dat er wel een actueel risico is voor mens en/ of omgeving dan heeft u als eigenaar zelfs de plicht de risicovolle situatie aan te pakken. In het asbestinventarisatierapport staat beschreven welke maatregelen u dient te treffen.


Tot slot willen wij u er op attenderen dat er misvattingen zijn omtrent het zelf mogen verwijderen van asbest. Het is wettelijk toegestaan om maximaal 35 m2 geschroefde asbesthoudende golfplaten of losliggende asbesthoudende hecht-gebonden asbestplaten als eigenaar zelf te verwijderen. Alle andere toepassingen die b.v. gespijkerd, gelijmd of ingemetseld zijn mogen niet door u zelf verwijderd worden maar door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.


Besluit u om zelf asbest te gaan verwijderen dat is toegestaan dan adviseren wij u om op zijn minst doeltreffende adembescherming en beschermende wegwerpkleding te dragen.Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

ASvW


Heufke 11,


6088 CM Roggel.


Tel.: +31 6 83343085.


‚úČ info@asbestservice.com


KvK: 53324579


Ascertcode: 07-D070171.01