asbestservice

Het juiste adres voor uw asbestinventarisatie en advies.

Asbestinventarisatie:


Onze werkwijze:


U wil asbest laten verwijderen of u gaat een gebouw verbouwen of slopen. U heeft in dit geval een asbestinventarisatierapport nodig om een sloopmelding te doen of een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt zelf een check doen of u een asbestinventarisatierapport nodig heeft op de site www.omgevingsloket.nl


Nadat wij van u een opdracht voor een asbestinventarisatie hebben ontvangen maken wij met u een afspraak op welk tijdstip de asbestinventarisatie op uw locatie kan plaatsvinden. Wij maken vervolgens het project aan in het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem) en melden onze werkzaamheden aan onze certificerende instelling Normec en aan SZW.


Om een rapportage te kunnen maken die aansluit bij uw vergunningsaanvraag zullen wij u vragen bouwtekeningen, bestekken en eventuele eerdere asbestrapportages ter beschikking te stellen. Tevens willen wij graag zo uitgebreid mogelijk uw plannen te weten komen om onze asbestinventarisatie perfect aan uw vergunningaanvraag te laten aansluiten.


Op het afgesproken tijdstip vindt ons bezoek op de onderzoek locatie plaats door onze DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest). Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek, kennis en ervaring van deze medewerker wordt vastgesteld welke asbestverdachte toepassingen er op de projectlocatie aanwezig zijn. Van de asbestverdachte toepassingen worden materiaalmonsters genomen, foto's gemaakt, de hoeveelheden en de toestand er van bepaald. De materiaalmonsters worden vervolgens naar een RVA geaccrediteerd laboratorium gestuurd dat bepaalt, conform NEN 5896, of er asbest in de materiaalmonsters aanwezig is. Indien ja, welke asbestsoort en in welke hoeveelheid.


Het asbestinventarisatierapport:


Alle verzamelde gegevens worden door ons in een rapportage verwerkt conform het processchema Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit d.d. 15 nov. 2018, en is op maat gemaakt voor de geplande asbestverwijdering, de renovatie-, verbouwing of sloopwerkzaamheden. Het asbestinventarisatierapport is de basis voor de asbestverwijdering van de asbestsaneerder en zijn uit te voeren werkzaamheden.Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte.

ASvW


Heufke 11,


6088 CM Roggel.


Tel.: +31 6 83343085.


‚úČ info@asbestservice.com


KvK: 53324579


Ascertcode: 07-D070171.01